Těsto FEED-BEE výrazně zvyšuje celkový obsah bílkovin

U nově vylíhlých dělnic byly vytvořeny pokusné skupiny, a to tak, že se vzalo 12 – 13 včel do klícek. Jedna ze skupin dostával těsto Feedbee, jiná skupina dostávala cukrové těsto s příměsí pylu. Kontrolní skupiny dostávaly jednoduché cukrové těsto.  Pro měření celkového obsahu bílkovin byla použita Bradfordova kolorimetrická metoda (Coomassi-blue) podle doporučení výrobce (Otis et al., 2004). Po 12 dnech krmení těstem Feedbee celkový obsah bílkovin u pokusných včel činil 4,24mg na 1 včelu, v případě včel krmených pylem hodnota činila 4,74 mg a v kontrolní skupině 2,55 mg.

To znamená, že těsto Feedbee zvýšilo celkový obsah bílkovin v téměř stejném poměru jako u skupin krmených příměsí pylu a přitom těsto má dvakrát tak dobré výsledky než u kontrolních skupin.

Testy na nosemu byly provedeny jak u včel chovaných v klíckách, tak v produkčních úlech.  Výrobek Feedbee byl testován v podobě těsta na krmení včel a ve formě sirupu. Výsledky testů na nosemu  provedených 16. března prokázaly závažnou infekci všech skupin, byla zjištěna pouze 1 – 2 včelstva bez nosemy. K 31. březnu po dodatečném krmení těstem Feedbee infekce významně poklesla, zatímco u kontrolních skupin počet spor hnosemy klesal jen velmi pomalu, ačkoliv do května počet spor výrazně klesal ve všech 3 skupinách. Podle výsledků testů z 15. září ve skupinách, které během léta nedostávaly sirup, se počet spor zvyšoval podobně jako u kontrolních skupin, zatímco ve skupinách, které dostávaly těsto Feedbee nepřetržitě, známky přítomnosti nosemy byly zjištěny pouze v jednom včelstvu. Podle výsledků testu na nosemu z podzimu byla infekce nosemou u včelstev pravidelně krmených těstem Feedbee v období chudém na pyly velmi vzácná ve srovnání s kontrolními včelstvy popřípadě včelstva nebyla opakovaně infikována po zotavení z jarní infekce.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.