Těsto FEED-BEE výrazně zvyšuje produkci medu

Pro sledování produkce medu během květu akátu se použila stejná včelstva. Průměrná produkce medu ve včelstvech krmených těstem Feedbee byla o 43% vyšší (25,1 kg) než u kontrolních včelstev (17,6 kg).

Byl proveden reziduální test medu na vzorcích jiného původu. Analýzy vzorků medu pocházejících z našich čtyřech včelstev byly prováděny podle všeobecně známých postupů (Von der Ohe,2004).

Při analýzách vzorků akátových a smíšených květových medů pocházejících ze včelstev krmených těstem Feedbee  se nezaznamenala přítomnost žádných cizorodých složek.

V roce 2008 testovali u královen kladení vajíček. Bylo zjištěno, že královny ze včelstev krmených těstem Feedbee produkovaly o 44% více vajíček než kontrolní včelstva.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.